Cílová skupina

26220372601_1bcd0c835b_zNašim projektem obzvlášť oslovíme odborné pedagogické pracovníky, kteří si dík
danému obsahu projektu rozšíří svou kvalifikaci. To se týká jak rozvoje
jazykových znalostí, tak i pedagogického hlediska.

Vzájemně si budeme vyměňovat zkušenosti v oblasti vzdělání, workshopy
poslouží k rozšiřování znalostí v oblasti přírodovědné. Nabídka jazykových kurzů
rozvine nové společné možnosti vzdělávání a možnost vzdělávání v sousední
zemi.

Všeobecné sjednocení je stejně tak důležité jako vznik nových přátelství.

Cílová skupina projektu:

děti z Německa a České republiky ve věku od 3 do 6 let => děti z mateřských škol
děti z Německa a České republiky ve věku od 6 do 10 let => předškolní a školní děti
pedagogové z Německa a České republiky v oblasti předškolní, školní,
mateřských škol a školních družin

přídavná cílová skupina:

rodiče => bude jim představen projekt jejich dětí
děti s postižením (na základě integrativní mateřské školy)
děti ze sociálně znevýhodněných rodin