Cíle

15545820349_f69afe8163_zV našem projektu chceme porozumět zvykům a kultuře souseda, spolu a jeden
od druhého se učit. Prostřednictvím našich aktivit podporujeme demokracii,
toleranci a vzájemné porozumění.

Protože se v našem projektu vyměňují a propojují pedagogové, máme navzájem
užitek z rozdílných metodik.
Prostřednictvím našeho časného záměru podporujeme budoucí kvalifikované síly
pro podnikání v našem příhraničním regionu, které pak budou k dispozici
pracovnímu trhu na obou stranách.

Tím rostou také dětská přátelství, do nichž jsou vtaženy jejich rodiče a zrovna tak
se setkávají.

Děti se učí od malička, aby si rozuměly, aby navazovaly kontakt.
Tím vytváříme synergický účinek a dosahujeme dalších provázání.

25683867863_00a4ae1ce7_z

Cíle projektu:

- oboustranné seznámení účastníků a kultur & zvyky
- prostřednictvím setkávání podporovat vzájemnou toleranci a demokracii
- zlepšení přeshraniční spolupráce v oblasti podpory dětí a mládeže
- výměna a spolupráce pedagogů
- další vzdělávání pedagogů => odborná kvalifikace
- jazykové vzdělávání pro děti i pedagogy
- rozšíření koncepce obou zařízení
- pravidelná, společná setkávání a aktivity