Vítáme vás!

Herzlich Willkommen! Vítáme vás! Zdravíme vás na internetových stránkách našeho projektu „Střecha pro naše kultury“ a chtěli bychom vám zde předkládat jeho obsah, cíle a novinky.

V našem projektu je podpora jazykových dovedností v raném dětství prioritou.
Poskytují první základ umožňující následné a odborné vzdělávání. U nás jsou děti připravovány na celoživotní vzdělávací proces.
Workshopy v oboru přírodních věd, jež v rámci projektu realizujeme pro pedagogy obou partnerů, dále posilují navazování kontaktů a aspekt celoživotního vzdělávání, což zase přispívá k sociální soudržnosti a vede k mezikulturnímu dialogu.
Projektové výsledky pro pedagogy jsou tedy: jazykové vzdělání, semináře (v oblasti přírodovědného vzdělávání) a vývoj nových obsahových koncepcí.sprachwerkstatt

Jeden zcela rozhodující výsledek projektu je vytvoření prostorů (kabinet vaření a jazykový kabinet) u LEAD-partnera k zajištění dlouhodobých setkávání. Rovněž vytvoří i partner projektu prostřednictvím investic předpoklady (zelenou třídu, bylinkového šneka, přírodní laboratoř) k nabídce setkávání na české straně. Tím se zajistí trvalá a dlouhodobá realizace náplně projektu.

Zveme vás ke šmejdění na našich stránkách.

 

Hodně zábavy vám přeje Waldhäusl e.V.