Obsah

Našimi kooperativními setkáváními se daří vytvářet přeshraniční vzdělávání a
přes rozdílné vzdělávací nabídky odbouráváme stávající bariéry. V interkulturním
kontexu je stále prvořadé osvojování si cizího jazyka v obou zemích.

Náš cíl je vybudování vzdělávacích nabídek v oblastech:7923684718_393390b4bc_z
- vzdělávání v jazycích
- vzdělávání v kultuře
- rozvoj přeshraniční vzdělávací práce
- vzdělávání ve zvycích a obyčejích
- vzdělávání v oblasti zdravé výživy
- posilování sociálního soužití
- vývoj nového jazykového vzdělávání pro děti
- vzdělávání pedagogů v jazykové výuce a další vzdělávání

V naší přeshraniční spolupráci bude jazykové vzdělávání pro děti prováděno
hravou formou.

Přeshraniční setkávání jsou dlouhodobě naplánována, přičemž nám nyní budou
oboustranně pomáhat nové prostory. Vytvářejí optimální podmínky. Nabízíme
naše prostory také pro další přeshraniční setkávání jiným zařízením. Tak mají
stále zajímavý, naučný cíl výletů. Takto mohou naše výsledky uplatnit ve své
práci.

6869441694_89aea3103c_zAktivity dětí
Během našeho projektu es uskuteční 30 schůzek a vzájemných setkání dětí. Osvojování řeči a celoživotní učení zde stojí v popředí.
Všechna setkání budou realizována společně. Děti se vzájemně navštíví ve svých zařízeních, založí společně bylinkovou zahrádku, budou společně vařit v kabinetu vaření, bádat v přírodní laboratoři a hravou formou si osvojovat řeč sousedů v jazykovém kabinetu.
Pro naše setkání jsou, dokud nebudou hotovy nové prostory pro setkávání, pronajaty externí prostory, aby se děti mohly volně a nerušeně rozvíjet.
Při našich aktivitách navštívíme např. národopisné muzeum a dozvíme se důležité informace o umění & kultuře. Další plánované aktivity: návštěva modelové železnice, Pony ranče, statku v Neundorfu, jazykové odbočení k pláteníkům atd. !

Další vzdělávání pedagogů
V průběhu projektu se bude konat 9 seminářů k metodickým pracovním postupům, přírodovědnému vzdělávání a osvojování jazyků.  Na pedagogických schůzkách domluvíme další setkání & pedagogickou práci.
Pedagogové se mimoto navzájem navštěvují ve svých příslušných zařízeních a pracují přeshraničně. Prostřednictvím našeho projektu bude možné zaměstnat českou rodilou mluvčí.
Dva němečtí pedagogové navštěvují jazykový kurz přes externího poskytovatele a budou navíc v úlohách doprovázeni osobním procvičovatelem.
Pro pedagogy budou nabízeny semináře k obsahovým náplním metod vzdělávání v raném dětství a přírodovědného vzdělávání. K seminářům jsou mimoto naplánováni docenti pro jazykovou výuku.   Na konci projektu budou pedagogům předány společně vypracované pracovní materiály, aby přírodovědné vzdělávání začlenili  do všedních dnů v mateřských školkách/školách.