Výhled

7191104180_0fb4353138_zPředevším budou nově vzniklé prostory dlouhodobě využívány pro další,
přeshraniční setkávání.

Vzniklé materiály budou využívat všechny děti k výuce jazyka – také pedagogové
(prostřednictvím jazykového DVD).

Studiem sousední řeči si mohou pedagogové lépe rozumět a navazovat
kontakty, vstoupit do trvalé výměny => celoživotního vzdělávání. Zde se budou
rozvíjet nové nabídky vzdělání.
Pedagogové budou k dispozici společnému trhu práce. Poptávka po
kvalifikovaných pracovnících bude moci být uspokojena nadregionálně.

7233604826_7f86bc2663_zSešit receptů poslouží dětem ve školkách & rodičům doma. Znalost typických
jídel té které země podpoří společný růst v pohraničí => chuť vyzkoušet nové
pokrmy.

Přírodní laboratoř a Zelená učebna poslouží dlouhodobě ke společným setkáním,
nabízejí nejlepší předpoklady a možnosti společné práce/společných projektů.